Persondatapolitik

Dette website ejes af House of Marketing, CVR 30 16 00 02.

Når du køber ydelser hos House of Marketing, lagres data om dig, din virksomhed og det udførte arbejde alene af for at lette samarbejdet og give dig den bedst mulige købsoplevelse.

Data anvendes til følgende formål

Data indsamlet i forbindelse med køb anvendes alene til at lette dialogen i forbindelse med samarbejdet, og til at fremsende tilbud/ordrebekræftelse/faktura.

Dataopbevaring og sletning af data

House of Marketing opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Disse oplysninger anvendes alene til det formål, de er indsamlet til, og de bliver slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere relevant.

Kategorier af personoplysninger

House of Marketing gemmer og benytter følgende oplysninger: Firmanavn, navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt filer og noter til brug for udførelse af opgaver.

Kilder

House of Marketing har fået dine oplysninger via direkte kontakt med dig via e-mail korrespondance, telefonisk kontakt eller kontakt via andre kommunikationsplatforme som f.eks. sociale medier.

Behandlingsgrundlag

House of Marketing lagrer disse oplysninger for at opfylde forpligtelsen overfor dig som kunde i forhold til vores samarbejde, samt for at overholde en retlig forpligtelse, f.eks. i henhold til bogføringsloven.

Modtagere

House of Marketing vil kun videreformidle dine personoplysninger i form af kontaktdata, såfremt en 3. part leverandør inddrages i samarbejdet og dette sker kun efter aftale med dig som kunde.

House of Marketings bogholder har adgang til disse oplysninger i det omfang det kræves for at udføre det påkrævede bogføringsarbejde.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan til hver en tid kontakte House of Marketing og få oplyst, hvilke personoplysninger vi ligger inde med. Hvis der er fejl i dine oplysninger, kan du bede om at få dem rettet, ligesom du kan bede om at få dem udleveret i almindeligt format (dataportabilitet).

Ønsker du ikke længere, at House of Marketing skal behandle dine personoplysninger, kan du sende en skriftlig anmodning herom på agate@houseofmarketing.dk.

Hvis du ønsker at klage over House of Marketings behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet på adressen Borgergade 28, 5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 , e-mail: dt@datatilsynet.dk.